MSC thông báo giá cước mới từ Nam Phi đến Châu Âu

MSC thông báo giá cước mới từ Nam Phi đến Châu Âu

MSC thông báo giá cước mới từ Nam Phi đến Châu Âu

Công ty Vận tải biển Địa Trung Hải (MSC) đã công bố giá cước vận chuyển mới, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 7 tháng 8 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới nhưng không quá ngày 31 tháng 8 năm 2021.

Giá cập nhật sẽ được áp dụng từ Nam Phi đến các điểm đến Châu Âu.

Tất cả giá đều tính bằng đô la Mỹ trừ khi có quy định khác

asfadcdwcsd.JPG

Theo dõi Nguyên Đăng để cập nhật những thông tin, tin tức mới nhất!


Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd
Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Group: https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanvietnam
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyenDangVietNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.