MSC tăng giá cước đi châu Âu vào tháng 3

MSC tăng giá cước đi châu Âu vào tháng 3

Tháng ba, MSC sẽ tăng giá cước mới từ châu Âu đến nhiều điểm đến trên toàn thế giới.

Hãng tàu MSC sẽ áp dụng mức giá cước từ Bắc Âu và Địa Trung Hải như sau (có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 cho đến khi có thông báo mới nhưng không quá 31 tháng 3).

Tất cả giá đều tính bằng đô la Mỹ trừ khi có quy định khác.

EU-Giá-Thông báo-EU-to-Mddle-Đông-và-Viễn Đông.PNG

aaaadd.JPG

aaaadd-1.JPG

Ngoài ra, MSC cũng đã công bố giá cước mới từ các cảng châu Âu đến Úc và New Zealand, sẽ được áp dụng từ ngày 8 tháng 3, cho đến khi có thông báo mới nhưng không quá cuối tháng.

EU-Giá-Thông báo-EU-to-AUS-và-NZ-1.PNG

EU-Giá-Thông báo-EU-to-AUS-và-NZ-1.PNG

——————————————
Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd
Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Email: ovs.group@nguyendang.net.vn
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyenDangVietNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.