MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH HÀ GIANG

MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ GIANG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ GIANG  LÀ 310000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HÀ GIANG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ GIANG

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315260 Điểm BĐVHX Bằng Lang Thôn Thôn Hạ, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315280 Điểm BĐVHX Xuân Giang Khu phố Trung Tâm, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315201 Điểm BĐVHX Tiên Yên Thôn Yên Ngoan, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315420 Điểm BĐVHX Vĩ Thượng Thôn Thượng Minh, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315340 Điểm BĐVHX Yên Hà Thôn Xuân Hà, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315440 Điểm BĐVHX Tân Trịnh Thôn Thằm, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315310 Điểm BĐVHX Yên Thành Thôn Yên Thượng, Xã Yên Thành, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315330 Điểm BĐVHX Hương Sơn Thôn Sơn Nam, Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315230 Điểm BĐVHX Nà Khương Thôn Thâm Mang, Xã Nà Khương, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315380 Điểm BĐVHX Tân Nam Thôn Nà Chõ, Xã Tân Nam, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315200 Bưu cục cấp 2 Quang Bình Thôn Luổng, Thị trấn Yên Bình, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315304 Điểm BĐVHX BẢN RỊA Thôn Bản Thín, Xã Bản Rịa, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315224 Điểm BĐVHX TIÊN NGUYÊN Thôn Tấn Tiến, Xã Tiến Nguyên, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315257 Điểm BĐVHX Tân Bắc Thôn Mỹ Bắc, Xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Quang Bình 315409 Điểm BĐVHX XUÂN MINH Thôn Minh Sơn, Xã Xuân Minh, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314880 Điểm BĐVHX Bằng Hành Thôn Trang, Xã Bằng Hành, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 315091 Điểm BĐVHX Đồng Yên Thôn Ke Nhan, Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314801 Điểm BĐVHX Việt Quang Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314800 Bưu cục cấp 2 Bắc Quang Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314870 Điểm BĐVHX Kim Ngọc Thôn Nặm Mái, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314810 Điểm BĐVHX Quang Minh Thôn Bế Thiều, Xã Quang Minh, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 315080 Điểm BĐVHX Vĩnh Phúc Thôn Vĩnh An, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314970 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Cưởm, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314890 Điểm BĐVHX Hữu Sản Thôn Đoàn Kết, Xã Hữu Sản, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314830 Điểm BĐVHX Vô Điếm Thôn Thia, Xã Vô Điếm, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314850 Điểm BĐVHX Liên Hiệp Thôn Nà Ôm, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314990 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn Khá Trung, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 315060 Điểm BĐVHX Vĩnh Hảo Thôn Ba Luồng, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 315000 Điểm BĐVHX Việt Hồng Thôn Hồng quân, Xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314910 Điểm BĐVHX Thượng Bình Thôn Bản Bun, Xã Thượng Bình, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 315040 Điểm BĐVHX Tiên Kiều Thôn Cáo, Xã Tiên Kiều, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314960 Bưu cục cấp 3 Tân Quang Thôn Nghĩa Tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 315050 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Tuy Thôn Bình Long, Thị Trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 315090 Bưu cục cấp 3 Đồng Yên Thôn Ke Nhan, Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 315010 Bưu cục cấp 3 Hùng An Thôn Tân Tiến, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 315011 Điểm BĐVHX Hùng An Thôn Tân Hùng, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 315030 Điểm BĐVHX Đức Xuân Thôn Xuân Mới, Xã Đức Xuân, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314930 Điểm BĐVHX Đồng Tâm Thôn Bản Buốt, Xã Đồng Tâm, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314920 Điểm BĐVHX Đồng Tiến Thôn Đông Thành, Xã Đồng Tiến, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314961 Điểm BĐVHX Tân Quang Thôn Nghĩa Tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 315857 Điểm BĐVHX Đông Thành Thôn Đông Thành, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Quang 314955 Điểm BĐVHX Việt Vinh Thôn Bảo Thắng, Xã Việt Vinh, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314510 Điểm BĐVHX Bản Díu Thôn Díu Thượng, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314400 Bưu cục cấp 2 Xín Mần Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314680 Điểm BĐVHX Nà Trì Thôn Nà Trì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314540 Điểm BĐVHX Xín Mần Xã Thôn Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314670 Điểm BĐVHX Quảng Nguyên Thôn Trung Thành, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314480 Điểm BĐVHX Ngán Chiên Thôn Ta Thượng, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314600 Điểm BĐVHX Nàn Ma Thôn Nàn Ma, Xã Nàn Mạ, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314610 Điểm BĐVHX Bản Ngò Thôn Đán Khao, Xã Bản Ngò, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314468 Điểm BĐVHX THU TÀ Thôn Pạc Thay, Xã Thu Tà, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314580 Điểm BĐVHX CHÍ CÀ Thôn Xóm Mới, Xã Chí Cà, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314431 Điểm BĐVHX TẢ NHÌU Thôn Lủng Mở, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314449 Điểm BĐVHX CỐC RẾ Thôn Sang Lẩm, Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314706 Điểm BĐVHX Khuôn Lùng Thôn Nà Ràng, Xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314561 Điểm BĐVHX Thèn Phàng Thôn Pô Cổ, Xã Thèn Phàng, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314506 Điểm BĐVHX Trung Thịnh Thôn Cốc Pú, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314538 Điểm BĐVHX NÀN XỈN Thôn Ma Dì Vảng, Xã Nàn Xỉn, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314643 Hòm thư Công cộng Thôn Đoàn Kết, Xã Chế Là, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Xín Mần 314596 Hòm thư Công cộng Thôn Thèn Ván, Xã Pà Vầy Sủ, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314140 Điểm BĐVHX Nậm Dịch Khu Trung Tâm Xã, Xã Nậm Dịch, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314210 Điểm BĐVHX Thông Nguyên Khu Chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314230 Điểm BĐVHX Nậm Ty Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Ty, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314170 Điểm BĐVHX Hồ Thầu Thôn Quang Vinh, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 313980 Điểm BĐVHX Chiến Phố Thôn Chiến Phố Hạ, Xã Chiến Phố, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 313900 Bưu cục cấp 2 Hoàng Su Phì Khu I, Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314198 Điểm BĐVHX NAM SƠN Thôn Seo Phìn, Xã Nam Sơn, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314108 Điểm BĐVHX NGÀM ĐĂNG VÀI Thôn Cáo Sán, Xã Ngàm Đăng Vài, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314272 Điểm BĐVHX TÂN TIẾN Thôn Bản Chẽ 1, Xã Tân Tiến, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314259 Điểm BĐVHX NẬM KHOÀ Thôn Hùng An, Xã Nậm Khoà, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314164 Điểm BĐVHX Bản Péo Thôn Kết Thành, Xã Bản Péo, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 313962 Điểm BĐVHX PỐ Lồ Thôn Pố Lồ, Xã Pố Lỗ, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 313928 Điểm BĐVHX Túng Sán Thôn Hợp Nhất, Xã Túng Sán, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314090 Điểm BĐVHX BẢN LUỐC Thôn Bản Lốc, Xã Bản Luốc, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314024 Hòm thư Công cộng Thôn Bản Pắng, Xã Bản Máy, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314125 Hòm thư Công cộng Thôn Cốc Nắm, Xã Bản Nhùng, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 313938 Hòm thư Công cộng Thôn Thinh Na, Xã Đản Ván, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314056 Hòm thư Công cộng Thôn Coóc Mui, Xã Pờ Li Ngài, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314069 Hòm thư Công cộng Thôn Cốc Cộc, Xã Sản Sà Hồ, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314135 Hòm thư Công cộng Thôn Trà Hồ, Xã Tả Sử Choóng, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 313994 Hòm thư Công cộng Thôn Giáp Trung, Xã Thàng Tín, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 313974 Hòm thư Công cộng Thôn Cái Phìn, Xã Thèn Chu Phìn, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314008 Hòm thư Công cộng Thôn Phủng Cá, Xã Bản Phùng, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314047 Hòm thư Công cộng Thôn Thiềng Rầy, Xã Nàng Đôn, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Hoàng Su Phì 314035 Hòm thư Công cộng Thôn Bản Cậy, Xã Tụ Nhân, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313580 Điểm BĐVHX Cao Bồ Thôn Thác Hồng, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313400 Bưu cục cấp 2 Vị Xuyên Tổ 2, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313710 Điểm BĐVHX Trung Thành Thôn Chung, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313470 Điểm BĐVHX Đạo Đức Thôn Làng Nùng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313701 Điểm BĐVHX Việt Lâm Thôn Trang, Xã Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313440 Điểm BĐVHX Linh Hồ Thôn Bản Lự̉a, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313410 Điểm BĐVHX Ngọc Linh Thôn Khuổi Vài, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313530 Điểm BĐVHX Tùng Bá Thôn Khuôn Làng, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313540 Điểm BĐVHX Thuận Hòa Thôn Mịch A, Xã Thuận Hòa, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313670 Điểm BĐVHX Quảng Ngần Thôn Bản Chang, Xã Quảng Ngần, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313680 Điểm BĐVHX Thượng Sơn Thôn Khuổi Luông, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313730 Điểm BĐVHX Bạch Ngọc Thôn Phai, Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313430 Điểm BĐVHX Ngọc Minh Thôn Khuôn Pạc, Xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313700 Bưu cục cấp 3 Việt Lâm Thôn Vạt, Xã Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313610 Điểm BĐVHX Thanh Thủy Thôn Lùng Đóc, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313560 Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Tân Sơn, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313525 Điểm BĐVHX Phong Quang Thôn Lùng Càng, Xã Phong Quang, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313643 Điểm BĐVHX XÍN CHẢI Thôn Tả Ván, Xã Xín Chải, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313741 Điểm BĐVHX Kim Thạch Khu Xã, Xã Kim Thạch, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313740 Điểm BĐVHX Kim Linh Khu Xã, Xã Kim Linh, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313742 Điểm BĐVHX Phú Linh Thôn Nà Ác, Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313657 Hòm thư Công cộng Thôn Lùng Chủ Phùng, Xã Lao Chải, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313608 Hòm thư Công cộng Thôn Sửu, Xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Vị Xuyên 313634 Hòm thư Công cộng Thôn Nặm Lam, Xã Thanh Đức, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ 313210 Điểm BĐVHX Tùng Vài Thôn Lao Chải, Xã Tùng Vài, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ 313230 Điểm BĐVHX Quyết Tiến Thôn Hoàng Lan, Xã Quyết Tiến, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ 313130 Điểm BĐVHX Thanh Vân Thôn Mã Hồng, Xã Thanh Vân, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ 313310 Điểm BĐVHX Đông Hà Thôn Thống Nhất, Xã Đông Hà, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ 313280 Điểm BĐVHX Lùng Tám Thôn Lùng Tám Thấp, Xã Lùng Tám, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ 310100 Điểm BĐVHX Cán Tỷ Thôn Đầu Cầu I, Xã Cán Tỷ, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ 313260 Điểm BĐVHX Quản Bạ Thôn Nà Vìn, Xã Quản Bạ, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ 313100 Bưu cục cấp 2 Quản Bạ Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ 313290 Điểm BĐVHX Tả Ván Thôn Lò Suối Tủng, Xã Tả Ván, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ 313190 Điểm BĐVHX Cao Mã Pờ Thôn Chí Sang, Xã Cao Mã Pờ, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ 313170 Điểm BĐVHX Nghĩa Thuận Thôn Na Cho Cai, Xã Nghĩa Thuận, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ 313150 Điểm BĐVHX Bát Đại Sơn Thôn Sán Hồ Trố, Xã Bát Đại Sơn, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ 313320 Điểm BĐVHX Thái An Thôn Lổ Thàng 1, Xã Thái An, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312600 Bưu cục cấp 2 Đồng Văn Khu Trung Tâm Xã, Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312810 Bưu cục cấp 3 Phó Bảng Khu phố 1, Thị Trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312640 Điểm BĐVHX Lũng Cú Thôn Thèn Ván, Xã Lũng Cú, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312660 Điểm BĐVHX Ma Lé Thôn Bản Thùng, Xã Má Lé, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312695 Điểm BĐVHX Lũng Táo Thôn Cá Ha, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312770 Điểm BĐVHX Xà Phìn Thôn Há Hơ, Xã Xà Phìn, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312790 Điểm BĐVHX Sủng Là Thôn Sủng Là Dưới, Xã Sủng Là, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312820 Điểm BĐVHX Phố Là Thôn Chúng Trải, Xã Phố Là, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312830 Điểm BĐVHX Phó Cáo Thôn Lán Xì A, Xã Phố Cáo, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312869 Điểm BĐVHX Sính Lủng Thôn Cá Ha, Xã Sính Lủng, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312896 Điểm BĐVHX SẢNG TỦNG Thôn Chứ Lủng, Xã Sảng Tủng, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312910 Điểm BĐVHX Hố Quáng Phìn Thôn Chín Chua Ván, Xã Hồ Quáng Phìn, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312943 Điểm BĐVHX Vần Chải Thôn Đăng Vai, Xã Vần Chải, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312950 Điểm BĐVHX Lũng Phìn Thôn Tráng Trà Phìn, Xã Lũng Phìn, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312982 Điểm BĐVHX Sủng Trái Thôn Há Súa, Xã Sủng Trái, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312720 Hòm thư Công cộng Thôn Giàng Sì Tủng, Xã Thài Phìn Tủng, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312739 Hòm thư Công cộng Thôn Dình Lủng, Xã Tả Phìn, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312764 Hòm thư Công cộng Thôn Tả Lủng, Xã Tả Lủng, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Đồng Văn 312906 Hòm thư Công cộng Thôn Cá Lủng, Xã Lũng Thầu, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312100 Bưu cục cấp 2 Mèo Vạc Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312130 Điểm BĐVHX Sơn Vĩ Thôn Lùng Lình A, Xã Sơn Vĩ, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312160 Điểm BĐVHX Giàng Chu Phìn Thôn Tía Chí Đó, Xã Giàng Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312199 Điểm BĐVHX XÍN CÁI Thôn Bờ Sông, Xã Xín Cái, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312256 Điểm BĐVHX Pả Vi Thôn Pả Vi Thượng, Xã Pả Vi, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312260 Điểm BĐVHX Pải Lủng Thôn Pải Lủng, Xã Pải Lủng, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312310 Điểm BĐVHX Sủng Trà Thôn Sủng Trà, Xã Sủng Trà, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312340 Điểm BĐVHX Lũng Chinh Thôn Sủng Lù, Xã Lũng Chinh, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312502 Điểm BĐVHX Lũng Pù Thôn Phố Hía, Xã Lũng Pù, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312387 Điểm BĐVHX TÁT NGÀ Thôn Tát Ngà, Xã Tát Ngà, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312390 Điểm BĐVHX Cán Chu Phìn Thôn Nà Pòng, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312404 Điểm BĐVHX Nậm Ban Thôn Nà Pòng, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312424 Điểm BĐVHX Khâu Vai Thôn Trà Lủng 1, Xã Khâu Vai, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312477 Điểm BĐVHX NIÊM SƠN Thôn Niên Đồng, Xã Niêm Sơn, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312235 Hòm thư Công cộng Thôn Xà Phìn, Xã Thượng Phùng, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312335 Hòm thư Công cộng Thôn Sủng Quáng, Xã Sủng Máng, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Mèo Vạc 312307 Hòm thư Công cộng Thôn Há Đế A, Xã Tả Lủng, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311500 Bưu cục cấp 2 Yên Minh Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311720 Điểm BĐVHX Đông Minh Thôn Bó Mới, Xã Đồng Minh, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311750 Điểm BĐVHX Mậu Duệ Khu Trung Tâm, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311794 Điểm BĐVHX Mậu Long Thôn Nà Tườm, Xã Mậu Long, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311543 Điểm BĐVHX Hữu Vinh Thôn Tân Tiến, Xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311550 Điểm BĐVHX Sủng Thài Thôn Sủng Thài A, Xã Sủng Thài, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311589 Điểm BĐVHX SỦNG TRÁNG Thôn Sủng Chớ, Xã Sủng Tráng, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311608 Điểm BĐVHX THẮNG MỐ Thôn Khán Trồ, Xã Thắng Mố, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311633 Điểm BĐVHX PHÚ LŨNG Thôn Xóm B1, Xã Phú Lũng, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311670 Điểm BĐVHX Na Khê Thôn Bản Rào, Xã Na Khê, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311690 Điểm BĐVHX Bạch Đích Đội 1b Cháng Lệ, Xã Bạch Đích, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311640 Điểm BĐVHX Lao Và Chải Thôn Sủng Là, Xã Lao Và Chải, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311812 Điểm BĐVHX Ngam La Thôn Phiêng Chom, Xã Ngam La, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311860 Điểm BĐVHX Ngọc Long Thôn Nà Nghè, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311820 Điểm BĐVHX Lũng Hồ Thôn Lũng Hồ 1, Xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311910 Điểm BĐVHX ĐƯỜNG THƯỢNG Thôn Xín Chải 1, Xã Đường Thượng, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311920 Điểm BĐVHX Du Già Thôn Cốc Pảng, Xã Du Già, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Yên Minh 311950 Điểm BĐVHX DU TIẾN Thôn Khau Vạc, Xã Du Tiến, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311200 Bưu cục cấp 2 Bắc Mê Khu phố Trung Tâm, Xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311201 Điểm BĐVHX Yên Phú Khu phố Trung Tâm, Xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311220 Điểm BĐVHX Yên Phong Thôn Nà Vuồng, Xã Yên Phong, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311250 Điểm BĐVHX Giáp Trung Thôn Khâu Nhò, Xã Giáp Trung, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311260 Điểm BĐVHX Minh Sơn Thôn Kho Lá, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311290 Điểm BĐVHX Lạc Nông Thôn Hạ Sơn 1, Xã Lạc Nông, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311310 Điểm BĐVHX Minh Ngọc Khu Trung Tâm, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311320 Điểm BĐVHX Yên Định Thôn Nà Trang, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311340 Điểm BĐVHX Phú Nam Thôn Bản Tính, Xã Phú Nam, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311375 Điểm BĐVHX Thượng Tân Thôn Tả Luông, Xã Thượng Tân, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311364 Điểm BĐVHX Yên Cường Thôn Bản Nghè, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311380 Điểm BĐVHX Đường Âm Thôn Đoàn Kết, Xã Đường Âm, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311424 Điểm BĐVHX Phiêng Luông Thôn Cụm Nhùng, Xã Phiêng Luông, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Huyện Bắc Mê 311408 Điểm BĐVHX Đường Hồng Thôn Bản Đúng, Xã Đường Hồng, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang Thành Phố Hà Giang 310000 Bưu cục cấp 1 Hà Giang Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang Thành Phố Hà Giang 311090 Bưu cục cấp 3 Quang Trung Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang Thành Phố Hà Giang 311060 Bưu cục cấp 3 Yên Biên Sô´90, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang Thành Phố Hà Giang 311080 Bưu cục cấp 3 Trần Phú Tổ 9, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang Thành Phố Hà Giang 311000 Bưu cục cấp 3 Công Viên Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang Thành Phố Hà Giang 311020 Bưu cục cấp 3 Minh Khai Đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang Thành Phố Hà Giang 311051 Bưu cục cấp 3 Ngọc Hà Sô´497, Khu phố Xã, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang Thành Phố Hà Giang 311050 Điểm BĐVHX Ngọc Đường Khu Xã, Xã Ngọc Đường, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang Thành Phố Hà Giang 311138 Hòm thư Công cộng Thôn Cầu Mè, Xã Phương Thiện, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang Thành Phố Hà Giang 311040 Bưu cục văn phòng VP BĐT Hà Giang Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang Thành Phố Hà Giang 310900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Hà Giang Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ GIANG. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.