MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH ĐIỆN BIÊN

MÃ ZIP CODE TỈNH ĐIỆN BIÊN

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH ĐIỆN BIÊN  LÀ 380000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn TỈNH ĐIỆN BIÊN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH ĐIỆN BIÊN

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385310 Bưu cục cấp 2 Nậm Pồ Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385420 Điểm BĐVHX Pa Tần Bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385320 Điểm BĐVHX Chà Cang Bản Mới, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385350 Điểm BĐVHX Nà Bủng Bản Nà Bủng 1, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385370 Điểm BĐVHX Nà Hỳ Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385360 Điểm BĐVHX Na Cô Sa Bản Huổi Thủng 1, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385340 Điểm BĐVHX Chà Tở Bản Nà Pẩu, Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385390 Điểm BĐVHX Nậm Khăn Bản Nậm Khăn, Xã Nậm Khăn, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385330 Điểm BĐVHX Chà Nưa Bản Pó Có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385440 Điểm BĐVHX Si Pa Phìn Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385430 Điểm BĐVHX Phìn Hồ Bản Đệ Tinh 2, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385315 Điểm BĐVHX Nà Khoa Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385412 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin Bản Nậm Tin 1, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385402 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ Bản Nậm Nhừ 1, Xã Nậm Nhừ, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385382 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua Bản Nậm Chua 2, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Nậm Pồ 385452 Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán Bản Vàng Đán Đạo, Xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Ảng 384800 Bưu cục cấp 2 Mường Ảng Tổ 7, Thị Trấn Mường Ẳng, Huyện Mường Ảng
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Ảng 382790 Điểm BĐVHX Mường Đăng Bản Đăng, Xã Mường Đăng, Huyện Mường Ảng
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Ảng 382890 Điểm BĐVHX Ẳng Tở Bản Cha Cuông, Xã Ẳng Tở, Huyện Mường Ảng
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Ảng 382920 Điểm BĐVHX Búng Lao Bản Quyết Tiến, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Ảng 382870 Điểm BĐVHX Ẳng Nưa Bản Tin Tốc, Xã Ẳng Nưa, Huyện Mường Ảng
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Ảng 382820 Điểm BĐVHX Ẳng Cang Bản Kéo, Xã Ẳng Cang, Huyện Mường Ảng
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Ảng 382960 Điểm BĐVHX Mường Lạn Bản Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Mường Ảng
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Ảng 385060 Điểm BĐVHX Xuân Lao Bản Lao, Xã Xuân Lao, Huyện Mường Ảng
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Ảng 385020 Điểm BĐVHX Năm Lịch Bản Lịch Cang, Xã Nặm Lịch, Huyện Mường Ảng
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Ảng 385040 Điểm BĐVHX Ngối Cáy Bản Cáy, Xã Ngối Cáy, Huyện Mường Ảng
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Nhé 384000 Bưu cục cấp 2 Mường Nhé Khối Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Nhé 384050 Điểm BĐVHX Mường Toong Bản Mường Toong 1, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Nhé 384040 Điểm BĐVHX Sín Thầu Bản Tả Co Khừ, Xã Sín Thầu, Huyện Mường Nhé
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Nhé 384250 Điểm BĐVHX Quảng Lâm Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Nhé 384230 Điểm BĐVHX Nậm Kè Bản Nậm Kè, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Nhé 384280 Điểm BĐVHX Pá Mỳ Bản Pá Mỳ 1, Xã Pá Mỳ, Huyện Mường Nhé
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Nhé 384290 Điểm BĐVHX Sen Thượng Bản Sen Thượng, Xã Sen Thượng, Huyện Mường Nhé
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Nhé 384001 Điểm BĐVHX Leng Su Sìn Bản Suối Voi, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Nhé 384030 Hòm thư Công cộng xã Chung Chải Bản Đoàn Kết, Xã Chung Chải, Huyện Mường Nhé
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Nhé 384270 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Vì Bản Nậm Vì, Xã Nậm Vì, Huyện Mường Nhé
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Nhé 385502 Hòm thư Công cộng Xã Huổi Lếch Bản Huổi Lếch, Xã Huổi Lếch, Huyện Mường Nhé
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Lay 383900 Bưu cục cấp 2 Tx Mường Lay Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Lay 383980 Bưu cục cấp 3 Nậm Cản Tổ 4, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Lay 383940 Điểm BĐVHX Lay Nưa Bản Ló 1, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Chà 383300 Bưu cục cấp 2 Mường Chà Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Chà 383500 Điểm BĐVHX Mường Mơn Bản Búng Giắt, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Chà 383480 Điểm BĐVHX Mường Tùng Bản Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Chà 383340 Điểm BĐVHX Xá Tổng Bản Xa Tổng, Xã Xá Tổng, Huyện Mường Chà
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Chà 383320 Điểm BĐVHX Hừa Ngài Bản Hừa Ngài, Xã Hừa Ngài, Huyện Mường Chà
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Chà 383460 Điểm BĐVHX Huổi Lèng Bản Huổi Lèng, Xã Huổi Leng, Huyện Mường Chà
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Chà 383590 Điểm BĐVHX Na Sang Bản Hin 2, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Chà 384650 Điểm BĐVHX Sa Lông Bản Sa Lông 1, Xã Sa Lông, Huyện Mường Chà
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Chà 383570 Điểm BĐVHX Ma Thì Hồ Bản Hồ Chim 1, Xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Chà 383360 Điểm BĐVHX Nậm Nèn Bản Nậm Nèn 1, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Chà 384682 Hòm thư Công cộng Xã Pa Ham Bản Mường Anh, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà
Tỉnh Điện Biên Huyện Mường Chà 384672 Hòm thư Công cộng Xã Huổi Mí Bản Huổi Mí 1, Xã Huổi Mí, Huyện Mường Chà
Tỉnh Điện Biên Huyện Tủa Chùa 383600 Bưu cục cấp 2 Tủa Chùa Khu phố Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa
Tỉnh Điện Biên Huyện Tủa Chùa 383610 Điểm BĐVHX Xá Nhè Bản Tính B, Xã Sáng Nhè, Huyện Tủa Chùa
Tỉnh Điện Biên Huyện Tủa Chùa 383800 Điểm BĐVHX Mường Báng Đội 2, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa
Tỉnh Điện Biên Huyện Tủa Chùa 383650 Điểm BĐVHX Tủa Thàng Bản Làng Vùa 1, Xã Tủa Thàng, Huyện Tủa Chùa
Tỉnh Điện Biên Huyện Tủa Chùa 383630 Điểm BĐVHX Mường Đun Bản Đun, Xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa
Tỉnh Điện Biên Huyện Tủa Chùa 383730 Điểm BĐVHX Lao Xả Phình Thôn 1, Xã Lao Xả Phình, Huyện Tủa Chùa
Tỉnh Điện Biên Huyện Tủa Chùa 383710 Điểm BĐVHX Tả Sìn Thàng Bản Tả Sìn Thàng, Xã Tả Sìn Thàng, Huyện Tủa Chùa
Tỉnh Điện Biên Huyện Tủa Chùa 383760 Điểm BĐVHX Trung Thu Bản Trung Thu, Xã Trung Thu, Huyện Tủa Chùa
Tỉnh Điện Biên Huyện Tủa Chùa 383740 Điểm BĐVHX Tả Phình Bản Tả Phình 1, Xã Tả Phình, Huyện Tủa Chùa
Tỉnh Điện Biên Huyện Tủa Chùa 383690 Điểm BĐVHX Sín Chải Bản Sín Chải, Xã Sín Chải, Huyện Tủa Chùa
Tỉnh Điện Biên Huyện Tủa Chùa 383670 Điểm BĐVHX Huổi Só Bản Huổi Ca, Xã Huổi Só, Huyện Tủa Chùa
Tỉnh Điện Biên Huyện Tủa Chùa 383780 Điểm BĐVHX Xính Phình Bản Tà Là Cáo, Xã Xính Phình, Huyện Tủa Chùa
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382500 Bưu cục cấp 2 Tuần Giáo Khu phố Tân Giang, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382530 Điểm BĐVHX Quài Cang Bản Cong, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 383080 Điểm BĐVHX Tỏa Tình Bản Tỏa Tình, Xã Toả Tình, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382570 Điểm BĐVHX Quài Nưa Bản Minh Thắng, Xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382740 Điểm BĐVHX Mường Thín Bản Thín A, Xã Mường Thín, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382600 Điểm BĐVHX Pú Nhung Bản Chung Dình, Xã Pú Nhung, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382620 Điểm BĐVHX Ta Ma Bản Háng Chua, Xã Ta Ma, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382670 Điểm BĐVHX Mùn Chung Bản Huổi Lóng, Xã Mùn Chung, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382640 Điểm BĐVHX Phình Sáng Bản Nậm Din, Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382700 Điểm BĐVHX Mường Mùn Bản Mường Mùn 1, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382760 Điểm BĐVHX Nà Sáy Bản Nà Sáy 1, Xã Nà Sáy, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 383000 Điểm BĐVHX Chiềng Sinh Bản Ta Cơn, Xã Chiềng Sinh, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 383030 Điểm BĐVHX Quài Tở Bản Huổi Sản, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 383070 Điểm BĐVHX Tênh Phong Bản Tênh Phong, Xã Tênh Phông, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382792 Hòm thư Công cộng Xã Nà Tòng Bản Nà Tòng, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382813 Hòm thư Công cộng Xã Pú Xi Bản Hua Mức 2, Xã Pú Xi, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382832 Hòm thư Công cộng Xã Rạng Đông Bản Rạng Đông, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382852 Hòm thư Công cộng Xã Chiềng Đông Bản Bình Minh, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Tuần Giáo 382872 Hòm thư Công cộng Xã Mường Khong Bản Phai Mướng, Xã Mường Khong, Huyện Tuần Giáo
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381400 Bưu cục cấp 2 Điện Biên Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Mường Thanh, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381830 Bưu cục cấp 3 Bản Phủ Bản Phiêng Cá, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381570 Điểm BĐVHX Thanh Luông Bản Pe Nọi 10a, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381550 Điểm BĐVHX Thanh Nưa Bản Nậm Ty 1, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381530 Điểm BĐVHX Mường Pồn Bản Mường Pồn 1, Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381490 Điểm BĐVHX Nà Tấu Bản Tà Cáng 2, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381430 Điểm BĐVHX Mường Phăng Bản Trung Tâm, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381600 Điểm BĐVHX Thanh Hưng Đội 13, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381620 Điểm BĐVHX Thanh Chăn Đội 7 Thôn Thanh Hồng, Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381640 Điểm BĐVHX Thanh Yên Bản Việt Yên 4a, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381690 Điểm BĐVHX Noong Luống Bản A2, Xã Noong Luống, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381831 Điểm BĐVHX Noong Hẹt Bản Bông A, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381860 Điểm BĐVHX Thanh An Bản Thanh Bình, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381410 Điểm BĐVHX Thanh Xương Bản Bánh, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381680 Điểm BĐVHX Pa Thơm Bản Pa Thơm, Xã Pa Thơm, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381770 Điểm BĐVHX Mường Nhà Bản Xôm, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381810 Điểm BĐVHX Núa Ngam Bản Tân Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381760 Điểm BĐVHX Na Ư Bản Na Ư, Xã Na Ư, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381730 Điểm BĐVHX Pom Lót Bản Thôn 6 Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381800 Điểm BĐVHX Phu Luông Bản Xẻ 1, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381907 Hòm thư Công cộng Trung tâm Pú Tỉu Bản Pú Tỉu 13, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 384492 Hòm thư Công cộng Xã Sam Mứn Bản Pom Lót đội 8, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 384482 Hòm thư Công cộng Xã Mường Lói Bản Lói 1, Xã Mường Lói, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 381880 Hòm thư Công cộng Xã Nà Nhạn Bản Nà Nhạn 1, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 384452 Hòm thư Công cộng Xã Hua Thanh Bản Đội 4 bản Xá Nhù, Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 384442 Hòm thư Công cộng Xã Hẹ Muông Bản Hẹ 1, Xã Hẹ Muông, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 384462 Hòm thư Công cộng Xã Na Tông Bản Na Tông 2, Xã Na Tông, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 384472 Hòm thư Công cộng Xã Pá Khoang Tổ Bó, Xã Pá Khoang, Huyện Điện Biên
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382000 Bưu cục cấp 2 Điện Biên Đông Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382240 Điểm BĐVHX Mường Luân Bản Trung Tâm, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382270 Điểm BĐVHX Luân Giói Bản Giói A, Xã Luân Giới, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382140 Điểm BĐVHX Phì Nhừ Bản Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382300 Điểm BĐVHX Chiềng Sơ Bản Kéo, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382040 Điểm BĐVHX Xa Dung Bản Xa Dung B, Xã Xa Dung, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382010 Điểm BĐVHX Na Son Bản Na Phát A, Xã Na Son, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382070 Điểm BĐVHX Pú Nhi Bản Pú Nhi A, Xã Pú Nhi, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382170 Điểm BĐVHX Phình Giàng Bản Xa Pua B, Xã Phình Giàng, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382210 Điểm BĐVHX Háng Lìa Bản Háng Lìa, Xã Háng Lìa, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382110 Điểm BĐVHX Keo Lôm Bản Keo Lôm 1, Xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382340 Điểm BĐVHX Noong U Bản Tìa Ló A, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382351 Điểm BĐVHX Pú Hồng Bản Pú Hồng A, Xã Pú Hồng, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông 382360 Điểm BĐVHX Tìa Dình Bản Tìa Dình A, Xã Tìa Dình, Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên Thành Phố Điện Biên Phủ 380000 Bưu cục cấp 1 Tp Điện Biên Phủ Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
Tỉnh Điện Biên Thành Phố Điện Biên Phủ 380900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Điện Biên Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
Tỉnh Điện Biên Thành Phố Điện Biên Phủ 381040 Bưu cục cấp 3 KHL Thành phố Điện Biên Phủ Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
Tỉnh Điện Biên Thành Phố Điện Biên Phủ 381100 Bưu cục cấp 3 Him Lam Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ
Tỉnh Điện Biên Thành Phố Điện Biên Phủ 381170 Bưu cục cấp 3 Thanh Bình Tổ Dân Phố 3, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ
Tỉnh Điện Biên Thành Phố Điện Biên Phủ 381220 Bưu cục cấp 3 Thanh Trường Tổ Dân Phố 10, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ
Tỉnh Điện Biên Thành Phố Điện Biên Phủ 381255 Bưu cục cấp 3 Nam Thanh Tổ Dân Phố 6, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
Tỉnh Điện Biên Thành Phố Điện Biên Phủ 381271 Hòm thư Công cộng phường Noong Bua Tổ Dân Phố 6, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ
Tỉnh Điện Biên Thành Phố Điện Biên Phủ 381150 Hòm thư Công cộng xã Thanh Minh Bản Co Củ, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ
Tỉnh Điện Biên Thành Phố Điện Biên Phủ 381290 Hòm thư Công cộng xã Tà Lèng Bản Tà Lành, Xã Tà Lèng, Thành phố Điện Biên Phủ

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH ĐIỆN BIÊN. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.