MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH BẮC KẠN

MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC KẠN

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC KẠN  LÀ 260000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh BẮC KẠN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC KẠN

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 264300 Bưu cục cấp 2 Pác Nặm Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 264330 Điểm BĐVHX Nghiên Loan Thôn Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 264400 Điểm BĐVHX Xuân La Thôn Cọn Luông, Xã Xuân La, Huyện Pác Nặm
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 264420 Điểm BĐVHX Giáo Hiệu Thôn Khuổi Lè, Xã Giáo Hiệu, Huyện Pác Nặm
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 264430 Điểm BĐVHX Công Bằng Thôn Nà Giàng, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 264470 Điểm BĐVHX Bằng Thành Thôn Bản Khúa, Xã Bằng Thành, Huyện Pác Nặm
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 264397 Điểm BĐVHX An Thắng Thôn Nà Mòn, Xã An Thắng, Huyện Pác Nặm
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 264458 Điểm BĐVHX Nhạn Môn Thôn Phai Khỉm, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 264363 Điểm BĐVHX Cao Tân Thôn Bản Bón, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 264381 Điểm BĐVHX Cổ Linh Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 264316 Điểm BĐVHX Bộc Bố Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 264490 Bưu cục văn phòng VP BĐH Pác Nặm Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 263800 Bưu cục cấp 2 Chợ Mới Tổ 7, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 263950 Bưu cục cấp 3 Sáu Hai Thôn 62, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 263980 Bưu cục cấp 3 Cao Kỳ Thôn Nà Cà 1, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 263930 Điểm BĐVHX Thanh Bình Xóm Cốc Po, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 264020 Điểm BĐVHX Nông Thịnh Thôn Bản Còn, Xã Nông Thịnh, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 264070 Điểm BĐVHX Hòa Mục Xóm Bản Chang, Xã Hoà Mục, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 264040 Điểm BĐVHX Thanh Mai Thôn Trung Tâm, Xã Thanh Mai, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 264090 Điểm BĐVHX Thanh Vận Thôn Phiêng Khảo, Xã Thanh Vận, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 264110 Điểm BĐVHX Mai Lạp Thôn Khau Ràng, Xã Mai Lạp, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 264130 Điểm BĐVHX Quảng Chu Thôn Đèo Vai 1, Xã Quảng Chu, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 263840 Điểm BĐVHX Như Cố Xóm Nà Roòng, Xã Như Cố, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 263880 Điểm BĐVHX Yên Hân Xóm Chợ Tinh 1, Xã Yên Hân, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 263900 Điểm BĐVHX Yên Cư Xóm Nà Riền, Xã Yên Cư, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 263860 Điểm BĐVHX Bình Văn Xóm Bản Mới, Xã Bình Văn, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 264000 Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn Khuổi Đeng 2, Xã Tân Sơn, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 263830 Điểm BĐVHX Yên Đĩnh Xóm Bản Tèng, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 263808 Bưu cục cấp 3 Chợ Mới 2 Xóm Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 263890 Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Mới Tổ 1, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263200 Bưu cục cấp 2 Chợ Đồn Tổ 2a, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263460 Điểm BĐVHX Bản Thi Thôn Hợp Tiến, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263540 Điểm BĐVHX Lương Bằng Thôn Tham Thẩu, Xã Lương Bằng, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263520 Điểm BĐVHX Bằng Lãng Thôn Tổng Mụ, Xã Bằng Lãng, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263600 Điểm BĐVHX Nghĩa Tá Thôn Nà Tông, Xã Nghĩa Tá, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263640 Điểm BĐVHX Bình Trung Thôn Đon Liên, Xã Bình Trung, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263440 Điểm BĐVHX Yên Thượng Thôn Che Ngù, Xã Yên Thượng, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263480 Điểm BĐVHX Yên Thịnh Thôn Nà Piát, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263330 Điểm BĐVHX Ngọc Phái Thôn Phiêng Liềng 1, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263380 Điểm BĐVHX Đồng Lạc Thôn Nà Pha, Xã Đồng Lạc, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263400 Điểm BĐVHX Nam Cường Thôn Bản Mới, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263500 Điểm BĐVHX Đại Sảo Thôn Phiêng Cà, Xã Đại Sảo, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263310 Điểm BĐVHX Bằng Phúc Thôn Nà Pài, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263420 Điểm BĐVHX Xuân Lạc Thôn Bản Ó, Xã Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263620 Điểm BĐVHX Yên Nhuận Thôn Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263360 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn Phai Điểng, Xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263570 Điểm BĐVHX Phong Huân Thôn Pác Cộp, Xã Phong Huân, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263240 Điểm BĐVHX Đông Viên Thôn Làng Sen, Xã Đông Viên, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263357 Điểm BĐVHX Quảng Bạch Thôn Bản Duồn, Xã Quảng Bạch, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263270 Điểm BĐVHX Rã Bản Thôn Nà Tải, Xã Rã Bản, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263588 Điểm BĐVHX Yên Mỹ Thôn Bản Lự, Xã Yên Mỹ, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263298 Điểm BĐVHX Phương Viên Thôn Bản Lanh, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 263340 Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Đồn Tổ 1, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262700 Bưu cục cấp 2 Ba Bể Tiểu Khu 6, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262940 Bưu cục cấp 3 Pù Mắt Thôn Pù Mắt, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262920 Điểm BĐVHX Khang Ninh Thôn Bản Vài, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262990 Bưu cục cấp 3 Quảng Khê Thôn Chợ Lèng, Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262850 Điểm BĐVHX Nam Mẫu Thôn Bó Lù, Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262820 Điểm BĐVHX Cao Thượng Thôn Khuổi Tăng, Xã Cao Thượng, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262800 Điểm BĐVHX Cao Trĩ Thôn Bản Piềng, Xã Cao Trí, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262870 Điểm BĐVHX Địa Linh Thôn Nà Đúc 2, Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262970 Điểm BĐVHX Yến Dương Thôn Nà Giảo, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262941 Điểm BĐVHX Chu Hương Thôn Bản Lùng, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 263010 Điểm BĐVHX Mỹ Phương Thôn Khuổi Shiến, Xã Mỹ Phương, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262720 Điểm BĐVHX Bành Trạch Thôn Lủng Điếc, Xã Bành Trạch, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262770 Điểm BĐVHX Hà Hiệu Thôn Nà Ma, Xã Hà Hiệu, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262740 Điểm BĐVHX Phúc Lộc Thôn Thiêng Điểm, Xã Phúc Lộc, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 263054 Điểm BĐVHX Đồng Phúc Thôn Tẩn Lượt, Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 263066 Điểm BĐVHX Hoàng Trĩ Thôn Nà Cọ, Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262934 Bưu cục cấp 3 Vườn Quốc gia Ba Bể Thôn Nà Kiêng, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262905 Hòm thư Công cộng Nà Khổi- Thượng Giáo Thôn Nà Khuổi, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 262810 Bưu cục văn phòng VP BĐH Ba Bể Tiểu Khu 1, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 262300 Bưu cục cấp 2 Ngân Sơn Tiểu Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 262450 Bưu cục cấp 3 Nà Phặc Tiểu Khu 2, Thị Trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 262340 Bưu cục cấp 3 Bằng Khẩu Thôn Khu Chợ 1, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 262560 Điểm BĐVHX Lãng Ngâm Thôn Nà Lạn, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 262390 Điểm BĐVHX Cốc Đán Thôn Hoàng Phài, Xã Cốc Đán, Huyện Ngân Sơn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 262360 Điểm BĐVHX Thượng Ân Thôn Nà Hin, Xã Thương Ân, Huyện Ngân Sơn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 262320 Điểm BĐVHX Đức Vân Thôn Bản Chang, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 262490 Điểm BĐVHX Thượng Quan Thôn Cò Luồng, Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 262530 Điểm BĐVHX Thuần Mang Thôn Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 262580 Điểm BĐVHX Hương Nê Thôn Bản Quản 2, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 262430 Điểm BĐVHX Trung Hòa Thôn Nà Đi, Xã Trung Hoà, Huyện Ngân Sơn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 262420 Bưu cục văn phòng VP BĐH Ngân Sơn Tiểu Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 261900 Bưu cục cấp 2 Bạch Thông Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 262100 Điểm BĐVHX Cẩm Giàng Thôn Nà Tu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 262010 Điểm BĐVHX Sỹ Bình Thôn Nà Lẹng, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 262030 Điểm BĐVHX Vũ Muộn Thôn Tân Lập, Xã Vũ Muộn, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 261930 Điểm BĐVHX Vi Hương Thôn Nà Pái, Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 261950 Điểm BĐVHX Tú Trĩ Thôn Pò Đeng, Xã Tú Trĩ, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 261970 Điểm BĐVHX Lục Bình Thôn Bắc Lanh Chang, Xã Lục Bình, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 262070 Điểm BĐVHX Quân Bình Thôn Nà Lẹng, Xã Quân Bình, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 261910 Điểm BĐVHX Phương Linh Thôn Chi Quảng A, Xã Phương Linh, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 261990 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Còi Mò, Xã Tân Tiến, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 262120 Điểm BĐVHX Nguyên Phúc Thôn Quăn, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 262150 Điểm BĐVHX Mỹ Thanh Thôn Bản Luông 2, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 262170 Điểm BĐVHX Quang Thuận Thôn Nà Kha, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 262050 Điểm BĐVHX Đôn Phong Thôn Nà Đán, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 262190 Điểm BĐVHX Dương Phong Thôn Tổng Ngay, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 262147 Điểm BĐVHX Cao Sơn Thôn Khau Cà, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 262089 Điểm BĐVHX Hà Vị Thôn Nà Phả, Xã Hà Vị, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 261980 Bưu cục văn phòng VP BĐH Bạch Thông Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261300 Bưu cục cấp 2 Na Rì Tổ Phố Mới, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261630 Điểm BĐVHX Hảo Nghĩa Thôn Khu Chợ, Xã Hảo Nghĩa, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261600 Điểm BĐVHX Côn Minh Thôn Chợ A, Xã Côn Minh, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261430 Bưu cục cấp 3 Lạng San Thôn Chợ Mới, Xã Lạng San, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261650 Điểm BĐVHX Quang Phong Thôn Nà Rày, Xã Quang Phong, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261680 Điểm BĐVHX Dương Sơn Thôn Rầy Ỏi, Xã Dương Sơn, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261700 Điểm BĐVHX Xuân Dương Điện thoại: 3887035
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261740 Điểm BĐVHX Liêm Thủy Thôn Nà Pì, Xã Liêm Thuỷ, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261720 Điểm BĐVHX Đổng Xá Thôn Nà Cà, Xã Đồng Xá, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261550 Điểm BĐVHX Cư Lễ Thôn Khau An, Xã Cư Lễ, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261580 Điểm BĐVHX Hữu Thác Thôn Khau Moóc, Xã Hữu Thác, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261530 Điểm BĐVHX Văn Minh Thôn Nà Deng, Xã Văn Minh, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261520 Điểm BĐVHX Ân Tình Thôn Nà Lẹng, Xã Ân Tình, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261480 Điểm BĐVHX Lam Sơn Thôn Xưởng Cưa, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261500 Điểm BĐVHX Lương Thành Thôn Nà Khon, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261330 Điểm BĐVHX Kim Lư Thôn Háng Cáu, Xã Kim Lư, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261360 Điểm BĐVHX Lương Hạ Thôn Pò Đồn, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261350 Điểm BĐVHX Cường Lợi Thôn Nà Chè, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261380 Điểm BĐVHX Văn Học Thôn Pò Cạu, Xã Văn Học, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261450 Điểm BĐVHX Lương Thượng Thôn Nà Làng, Xã Lương Thượng, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261460 Điểm BĐVHX Kim Hỷ Thôn Bản Kẹ, Xã Kim Hỷ, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261400 Điểm BĐVHX Vũ Loan Thôn Thôm Kinh, Xã Vũ Loan, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 261390 Bưu cục văn phòng VP BĐH Na Rì Tổ Giả Dìa, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì
Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn 260000 Bưu cục cấp 1 GD Bắc Kạn Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn 261140 Bưu cục cấp 3 Phùng Chí Kiên Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn 261030 Bưu cục cấp 3 Minh Khai Tổ 3, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn 261110 Bưu cục cấp 3 Nà Mày Tổ 18, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn 261160 Điểm BĐVHX Nông Thượng Thôn Nà Bản, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn 261201 Điểm BĐVHX Xuất Hóa Thôn Bản Đồn 1, Phường Xuất Hoá, Thành Phố Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn 261100 Điểm BĐVHX Dương Quang Thôn Nà Ỏi, Xã Dương Quang, Thành Phố Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn 260900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Bắc Kạn Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn 261080 Điểm BĐVHX Huyền Tụng Thôn Bản Cạu, Phường Huyền Tụng, Thành Phố Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn 261020 Bưu cục văn phòng VP BĐTP BẮC KAN Tổ 6, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn 261180 Bưu cục văn phòng VP BĐT Bắc Kan Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn 261025 Bưu cục cấp 3 KHL Bắc Kạn Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC KẠN. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.