Wharf

Bến tàu Container (Wharf) là nơi đậu tàu Container có cấu trúc cầu tàu. Chiều dài và độ sâu của bến tàu tùy thuộc vào số lượng kích cỡ của các tàu ra vào.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.