Ventilated containers

Ventilated containers (Container thông gió): Được thiết kế có những lỗ thông gió ở thành vách dọc hoặc thành vách trước mặt Container, giúp cho hàng hóa chứa bên trong trao đổi không khí (thở thực vật) được dễ dàng và không bị thối rữa trong thời gian chuyên chở nhất định.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.