Unitized cargo

Unitized cargo: Một mặt hàng đơn lẻ hoặc một số mặt hàng được đóng gói, hoặc sắp xếp theo một cách thức xác định và có khả năng được xử lý như một đơn vị vận chuyển.

Việc đơn vị hóa có thể được thực hiện bằng cách đặt vật phẩm hoặc các vật phẩm trong một overpack hoặc bằng cách buộc chúng lại với nhau một cách an toàn.

Unitized cargo còn được gọi là unit load

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.