Unit Load Devices – ULD

Thiết bị chất xếp –  Unit Load Devices (ULD) là những thiết bị được sử dụng trên máy bay nhằm cải tiến việc xếp hàng hóa khối lượng lớn.

Để cải tiến việc xếp hàng với khối lượng lớn, những người chuyên chở cần chứa hàng vào các đơn vị lớn như pallet hay container, những phương tiện có thể di chuyển được của cấu trúc máy bay và do đó lúc nào cũng phải có điều kiện thao tác hoàn hảo.

Thiết bị chất xếp (ULD) hay còn gọi là phương tiện chở đường hàng không hiện đang sử dụng là đơn vị dùng ở máy bay dùng để hỗ trợ việc di chuyển các đơn vị hàng hóa trên máy bay. Một ULD của máy bay trực tiếp thích ứng với hệ thống chất và kiểm giữ của máy bay. Một vài loại đáp ứng yêu cầu kiểm giữ không phải dùng thiết bị phụ.

Thiết bị ULD được thiết kế chế tạo theo tiêu chuẩn rất chính xác, nên trở thành một bộ phận cấu thành của máy bay.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.