spreader

Spreader (Giá cẩu) là công cụ với chức năng của móc dùng để keets nổi cẩu và container.

Khi được chụp lên nóc trên container bất kì, Spreader sẽ móc chặt container thông qua cơ cấu ngàm móc chặt vào 4 lỗ tích hợp có sẵn của mỗi container. Sau khi dặt đúng vị trí, các ngàm này sẽ được thu lại, giải phóng container.

Có hai loại giá cẩu:

  • Giá cố định (container spreader): có chiều rộng và chiều dài cố định đúng bằng kích thước container 20′ hoặc 40′
  • Giá tự động (Telescopic container spreader): có chiều dài không cố định, có thể kéo ra hoặc thu lại đúng bằng kích thước loại container muốn xử lý
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.