Semi-Trailer

Semi-Trailer hay Semi rơ-mooc là loại xe có kết cấu gồm

  • Tractor: Đầu kéo gồm động cơ tạo ra lực nhèm kéo
  • Trailer: kết cấu có bánh xe dùng để chở hàng hóa

Semi-trailer thường thấy là xe container. Ngoài ra, loại xe này còn có các tên gọi khác là: “semis”, “semitrailers”, “tractor-trailers”, “big rigs”, “semi-trucks”, “eighteen-wheelers”, or “semi-tractor trailers”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.