Seal

Seal niêm phong (hay khóa niêm phong, chì nhựa) là một loại dụng cụ chuyên dùng để niêm phong, bảo mật hàng hóa.

Seal thương được dùng để niêm phong các cửa Container sau khi được chứa đầy hàng hóa, là bằng chứng của sự toàn vẹn hàng hóa trong container trước khi vận chuyển nội địa hoặc xuất đi các nước trên thế Giới.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.