RF – Reefer Container

RF – Reefer Container là container lạnh, một dạng phổ biến của container nhiệt (Thermalcontainer) hay container bảo ôn.

Cont lạnh thường duy trì hàng hóa ở nhiệt độ từ -30 ° C đến + 30 ° C để dễ dàng vận chuyển các loại hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ như rau củ, vaccin, thịt đông lạnh,…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.