Private Carrier – Vận chuyển riêng

Private Carrier là loại hình vận chuyển trong đó các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có phương tiện vận tải và tự cung cấp dịch vụ vận chuyển cho riêng mình.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.