Post Panamax

Post Panamax I và II: Những con tàu vượt quá giới hạn chiều rộng của Kênh đào Panama là 32,2m. Tàu container Post Panamax có sức chở lên đến 8000 TEU so với 3300-4500 TEU của tàu Panamax.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.