Pier to house

Pier to house (Từ cầu cảng đến nhà xưởng): Dùng để chỉ loại chuyên chở của hãng tàu container nhận hàng từ người gửi tại cầu cảng nước xuất khẩu và vận chuyển hàng đến tận cơ sở (xí nghiệp, kho…) tại nước nhập khẩu để giao cho người nhận.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.