On Dock CY

On Dock CY là một Bãi container (Container Yard) nằm trong khu vực cảng.

Các container được dỡ khỏi tàu và chuyển đến On Dock CY bằng cách sử dụng các xe nâng chuyên dụng hoặc xe tải và được lưu trữ ở đó cho đến khi CNEE tới làm thủ tục nhận hàng

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.