Off Dock CY

Off Dock CYContainer Yard nằm bên ngoài khu vực cảng nhưng không nhất thiết phải trong đất liền.

Có sự khác biệt nhỏ giữa ICD và Off Dock CY: ICD có thể được gọi là Off Dock CY, nhưng không phải tất cả các Off Dock CY đều là ICD.

Có thể hiểu đơn giản là: Một off dock CY sẽ có vị trí gần cảng hơn là ICD.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.