Net – Net

Net – Net thường được sử dụng trong các giao dịch cước giữa các forwarder với nhau. Trong đó Forwarder A bán lại cước cho forwarder B đúng bằng giá cước gốc mà họ đã mua của hãng tàu.

Tuy nhiên Forwarder A sẽ thu về một khoản phí cố định trên mỗi đầu Booking/container tùy thuộc theo giao ước từ trước.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.