Marshalling Yard

Khu vực tiếp nhận, chất xếp Container (Marshalling Yard) là khu vực bố trí kế bên thềm bến, để tiếp nhận Container đi hay đến. Tại đây người ta có thể sử dụng cần cẩu bờ để di chuyển hay sắp xếp chồng Container lên nhau làm thành một số tầng nhất định.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.