Infestation

Infestation là sự xuất hiện của một loài sinh vật gây hại trong kiện hàng hoặc CTU mà có thể nhìn thấy được. Sự xâm nhiễm bao gồm các tác nhân gây bệnh, (vi rút, vi khuẩn, prion hoặc nấm) có thể gây lây nhiễm cho thực vật và / hoặc động vật và có thể phát hiện ra khi kiểm tra bằng mắt thường.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.