Gooseneck tunnel

[cấu tạo container] Gooseneck tunnel (rãnh cổ ngỗng) là rãnh nằm dưới đáy container được dùng cho thiết bị xếp dỡ có càng kiểu cổ ngỗng thuận lợi xếp dỡ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.