gate

Cổng cảng (Gate) Là nơi Container và hàng hóa ra vào, có sự kiểm soát chặt chẽ theo qui chế thủ tục xuất nhập khẩu do nhà cầm quyền địa phương đặt ra.

Cổng cảng được xem như mức phân định ranh giới trách nhiệm giữa một bên là đại lí thay mặt người chuyên chở và một bên là người gửi hàng hoặc người nhận hàng hoặc người vận tải đường bộ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.