Flexitank

Flexitank: Túi chứa/Bình chứa (Bladder?) được sử dụng để vận chuyển và/hoặc lưu trữ chất lỏng không được điều chỉnh bên trong CTU.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.