Feeder Vessel

Feeder Vessel (tàu trung chuyển) hay tàu con là các tàu cỡ nhỏ hoặc trung bình thường dùng để gom container từ những cảng có lượng container ít tới các cảng trung chuyển. Hàng hóa từ tàu con sẽ được chất lên tàu mẹ (mother vessel) để chở đến cảng đích với chặng đường dài hơn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.