Cross members

[ cấu tạo container] Cross members là các thanh dầm ngang nằm ở đáy và nối hai thanh xà dọc đáy container với nhau. Các thanh này có tác dụng hỗ trợ bộ khung container và chịu lực trực tiếp từ sức nặng của hàng hóa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.