crewmember

Crewmember hay thủy thủ đoàn là các thủy thủ chuyên nghiệp của hãng tàu phục vụ trên các con tàu container chở hàng xuyên đại dương

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.