Corner posts

Corner posts (trụ góc) là 4 trụ đứng trong cấu trúc khung của container. Ta có thể chia nhỏ 4 trụ này thành:

  • 2 Trụ góc trước ( Front Corner Posts) – hai trụ đối diện với cửa
  • 2 Trụ góc sau (Rear Corner Posts) – Hai trụ cửa container
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.