Container Terminal

Cảng Container hay nhà ga Container (Container Terminal) là khu vực nằm trong địa giới 1 cảng được bố trí và thiết kế xây dựng dành riêng cho việc đón nhận tàu Container, bốc dỡ Container, thực hiện việc chuyển tiếp Container từ phương thức vận tải đường biển sang các phương thức vận tải khác.

Cảng Container là cơ sở vật chất kĩ thuật không thể thiếu trong toàn bộ hệ thống chuyên chở Container, có tác dụng rút ngắn thời gian bốc dỡ hàng tại khu cảng, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyên chở và nâng cao hiệu quả kinh tế.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.