Container stacking crane

Container stacking crane (Cẩu sắp xếp container) là loại cẩu di động thường xuất hiện trong các CY dùng để sắp xếp vị trí container.

Container stacking crane có cấu trúc gồm bộ khung có chân đế đặt trên một đường ray hoặc bánh lăn cao su và một xe điện con (trolley) di chuyển dọc khung dầm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.