Groupage operator

Groupage operator (consolidator) là các công ty chuyên gom hàng lẻ trong vận chuyển hàng hóa. Ở một số quốc gia, các hãng tàu không nhận hàng lẻ mà thay vào đó là các Groupage operator hay các consol sẽ nhận loại hàng này.

Hàng lẻ sẽ được consol gom lại theo các tiêu chí nhất định về loại hàng hóa và đích đến, sau đó đóng chung vào một container rồi vận chuyển tới cảng đích thông qua booking FCL với hãng tàu.

Tại Việt nam, không có loại hình vận chuyển LCL mà chỉ có loại hình vận chuyển Groupage hay hàng consol mà chúng ta thường nghe

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.