Consignor

Consignor là bên chuẩn bị lô hàng vận chuyển. Nếu consignor ký hợp đồng vận tải với hãng vận chuyển thì Consignor sẽ đảm nhận chức năng của shipper và còn có thể được gọi là:
  • Shipper: Nếu lô hàng vận chuyển đường biển
  • Sender: Nếu lô hàng vận chuyển đường bộ
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.