CHIEF

CHIEFCustoms Handling of Import & Export Freight: Hệ thống CHIEF hay còn gọi là Hệ thống khai báo vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của Hải quan Anh nhằm theo dõi quá trình vận chuyển của hàng hóa bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.