Cargo Space

Dung tích chứa hàng của tàu (Cargo Space) là dung tích các khoang chứa hàng của tàu được đo bằng mét khối hoặc cubic feet.

Khi xếp hàng xuống tàu, tuỳ theo cấu trúc của tàu và loại hàng (hàng rời hay có bao bì) mà khả năng chứa hàng của các hầm tàu khác nhau. Khả năng xếp của các loại hàng khác nhau trong hầm tàu gọi là dung tích chứa hàng của tàu (CS).

Có 2 loại dung tích chứa hàng của tàu:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.