CMA CGM và Hapag Lloyd điều chỉnh giá cước châu Á

CMA CGM và Hapag Lloyd điều chỉnh giá cước châu Á

CMA CGM và Hapag Lloyd điều chỉnh giá cước châu ÁCMA CGMHapag-Lloyd đã công bố giá cước mới từ các cảng châu Á đến các điểm đến khác nhau trên toàn Thế giới.

  • Giá cước mới sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 4.

CMA CGM sẽ áp dụng mức tăng như sau:

Đối với hàng khô, OOG, hàng rời và lạnh đi từ các cảng Viễn Đông đến Pakistan, Bờ Tây, Bờ Đông Ấn Độ và Sri lanka:

  • 200 đô la Mỹ/ cont 20′
  • 400 đô la Mỹ/ cont 40′

Đối với hàng hóa các loại (FAK) từ Pakistan đến Bắc Âu, Bắc Phi và Địa Trung Hải, giá cước cơ bản như sau:

Giá cước cơ bản 20ST 40ST 40HC
Pakistan đến các cảng Bắc Âu & Tây Địa Trung Hải 1.950 đô la Mỹ 2.950 đô la Mỹ 2.950 đô la Mỹ
Pakistan đến các cảng Đông Địa Trung Hải 2.000 đô la Mỹ 3.125 đô la Mỹ 3.125 đô la Mỹ
Pakistan đến các cảng Bắc Phi 1.950 đô la Mỹ 2.950 đô la Mỹ 2.950 đô la Mỹ

 

CMA CGM cũng sẽ áp dụng mức giá FAK mới từ Địa Trung Hải, Adriatic, Bắc Phi và Biển Đen đến Tiểu lục địa Ấn Độ cho các thiết bị khô và quá khổ.

Giá cước cơ bản 20ST 40ST 40HC
Các cảng Tây Địa Trung Hải đến Tây Bắc Ấn Độ & Pakistan 1.475 đô la Mỹ 1.850 đô la Mỹ 1.850 đô la Mỹ
Các cảng Tây Địa Trung Hải đến Đông Nam Ấn Độ và Sri Lanka 1.775 đô la Mỹ 2.300 đô la Mỹ 2.300 đô la Mỹ
Nam Thổ Nhĩ Kỳ đến Tây Bắc Ấn Độ & Pakistan 1.525 đô la Mỹ 1.800 đô la Mỹ 1.800 đô la Mỹ
Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đến Tây Bắc Ấn Độ & Pakistan 1.675 đô la Mỹ 2.275 đô la Mỹ 2.275 đô la Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ đến Đông Nam Ấn Độ & Sri Lanka 2.100 đô la Mỹ 2.600 đô la Mỹ 2.600 đô la Mỹ
Biển Đen đến Tây Bắc Ấn Độ & Pakistan 1.600 đô la Mỹ 2.050 đô la Mỹ 2.050 đô la Mỹ
Adriatic tới Tây Bắc Ấn Độ & Pakistan 1.150 đô la Mỹ 1,400 đô la Mỹ 1,400 đô la Mỹ
Đông Med đến Tây Bắc Ấn Độ & Pakistan 1.450 đô la Mỹ 1.750 đô la Mỹ 1.750 đô la Mỹ
Bắc Phi đến Tây Bắc Ấn Độ & Pakistan 1.500 đô la Mỹ 1.850 đô la Mỹ 1.850 đô la Mỹ

 

Liên hệ Nguyên Đăng để cập nhật những thông tin, tin tức mới nhất:

——————————————
Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd
Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Email: ovs.group@nguyendang.net.vn
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyenDangVietNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.