Category Archives: Tra Cứu

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH BẮC NINH

Mã zip code tỉnh Bắc Ninh

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC NINH  LÀ 220000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh BẮC NINH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH BẮC GIANG

MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC GIANG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC GIANG  LÀ 230000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh BẮC GIANG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH BẮC KẠN

MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC KẠN

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC KẠN  LÀ 260000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh BẮC KẠN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH BẠC LIÊU

MÃ ZIP CODE TỈNH BẠC LIÊU

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BẠC LIÊU  LÀ 960000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh Bạc Liêu do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

MÃ ZIP CODE TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU  LÀ 790000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH AN GIANG

MÃ ZIP CODE TỈNH AN GIANG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH AN GIANG  LÀ 880000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh An Giang do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.