Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

ban hành danh mục XNK Việt Nam

Vừa qua, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ban hành Danh mục và Nội dung danh mục Dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.  

Danh mục xuất nhập khẩu Việt Nam được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước. Áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác thống kê xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ theo quy định của Luật Thống kê 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.