Tag Archives: VOCC

BCO, VOCC, NVOCC Và Freight Forwarder

BCO, VOCC, NVOCC Và Freight Forwarder

Có nhiều sự nhầm lẫn về các khái niệm BCO, VOCC, NVOCC và Freight Forwarder trong hoạt động xuất nhập khẩu. Hôm nay nguyên Đăng Việt nam sẽ giải thích một cách đơn giản nhất để các bạn thấy được sự khác biệt cốt lõi giữa các khái niệm trên! BCO (Beneficial Cargo Owner) là […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.