Tag Archives: vận đơn theo lệnh

Vận đơn theo lệnh (to order bill of lading) là gì? Các loại Vận đơn theo lệnh phổ biến

Vận đơn theo lệnh (to order bill of lading) là gì? Các loại Vận đơn theo lệnh

Vận đơn theo lệnh (to order bill of lading) là loại vận đơn được yêu thích nhất trong thương mại quốc tế bởi tính linh hoạt của nó. Ngoài ra, đây cũng là một công cụ hữu hiệu để ràng buộc quyền sở hữu hàng hóa – đảm bảo thanh toán. Nguyên Đăng xin gửi […]

Kí hậu vận đơn (Bill of Lading Endorsement) là gì? Các loại kí hậu Bill of Lading thường thấy

Kí hậu vận đơn (Bill of Lading Endorsement) là gì? Các loại kí hậu Bill of Lading thường thấy

Ký hậu vận đơn (Endorsement) là gì? Ký hậu vận đơn (Bill of Lading Endorsement) là hành động người sở hữu vận đơn ký, đóng dấu lên mặt sau của của vận đơn gốc (Original), các loại vận đơn theo lệnh (to order bill of lading) để chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho một […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.