Tag Archives: Thủ tục nhập khẩu máy gia tốc tuyến tính

Thủ tục nhập khẩu máy gia tốc tuyến tính

Thủ tục nhập khẩu máy gia tốc tuyến tính

Máy gia tốc tuyến tính là một loại máy gia tốc hạt tăng tốc một tốc độ cao bằng cách cho chúng một loạt các điện thế dao động dọc theo một đường thẳng tuyến tính. Đây là giải pháp tối ưu và mức năng lượng của nó cho phép điều trị hiệu quả các […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.