Tag Archives: Thủ tục nhập khẩu cầu giao cách ly

Thủ tục nhập khẩu cầu giao cách ly

Thủ tục nhập khẩu cầu giao cách ly

Cầu dao cách ly (tên tiếng anh là Disconnecting Switch) là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện cao áp không có dòng điện hoặc dòng điện nhỏ hơn dòng định mức nhiều lần và tạo nên khoảng cách an toàn, có thể nhìn thấy được giữa bộ phận đang mang dòng điện […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.