Tag Archives: Natri cacbonat

Thủ tục nhập khẩu Natri cacbonat

Thủ tục nhập khẩu Natri cacbonat

Na2CO3 là công thức hóa học của Natri cacbonat. Nó là một hợp chất vô cơ có nhiều trong tự nhiên và xuất hiện như một thành phần của chất lỏng khoáng cũng như các khoáng chất rắn natron, trona và thermonatrit. Na2CO3 là muối màu trắng, không mùi, tan trong nước, tạo ra dung […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.