Tag Archives: ISPS Surcharge

ISPS là gì và phụ phí ISPS surcharge trong xuất nhập khẩu

PHỤ PHÍ ISPS - International Ship and Port Facility Security Code

ISPS và phụ phí ISPS là gì? – Khi tính toán chi phí vận chuyển sản phẩm từ một quốc gia nhất định, bạn phải tính đến việc hãng tàu chỉ báo cho bạn chi phí vận chuyển và không báo các chi phí phát sinh. Đó là lý do tại sao bạn nên làm […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.