Tag Archives: Hồ sơ

Hồ sơ, thủ tục công bố thực phẩm chức năng sản xuất tại Việt Nam

Hồ sơ, thủ tục công bố thực phẩm chức năng sản xuất tại Việt Nam

Thực phẩm chức năng là sản phẩm hỗ trợ các chức năng của các bộ phận trong cơ thể, có hoặc không có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ và tác hại bệnh tật. Để có thể kinh doanh mặt hàng này […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.