Tag Archives: hệ thống bốc dỡ container

Straddle Carrier System là gì? Ưu và nhược điểm?

Straddle Carrier System: Ưu và nhược điểm - Nguyên Đăng Việt Nam

Straddle Carrier System là gì? (SC System) Straddle Carrier system hay còn gọi SC System dịch ra là hệ thống bốc dỡ container bằng xe nâng bên trong. Đây là loại xe chuyên dùng vừa để vận chuyển container, vừa xếp chồng lên thành nhiều tầng. Container được dỡ từ tàu bằng giàn khung cần […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.