Tag Archives: Hàn Quốc

Quyết định 3198 QĐ-BCT về biện pháp chống bán phá giá tôn màu xuất xứ Hàn Quốc & Trung Quốc

Quyết định 3198 QĐ-BCT về CBPG tôn màu Hàn Quốc & Trung Quốc

Quyết định 3198 QĐ-BCT của bộ công thương áp mức thuế chống bán phá giá tôn màu nhập khẩu xuất xứ Trung Quốc là từ 2,53% đến 34,27% và Hàn Quốc là từ 4,71% đến 19,25%. Quyết định Áp dụng thuế chống bán phá giá Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.