Tag Archives: Gold Star Line

ZIM và Gold Star Line thêm tuyến dịch vụ Châu Đại Dương mới

ZIM và Gold Star Line cung cấp dịch vụ Châu Đại Dương mới

ZIM và Gold Star Line đã mở rộng phạm vi dịch vụ của họ ở Châu Đại Dương bằng việc ra mắt một tuyến dịch vụ mới kết nối Úc với New Zealand. Tuyến mới có tên là New Zealand to Australia Service (N2A) và bắt đầu vào ngày 2 tháng 4 với GSL Châu […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.