Tag Archives: FIATA

Liên đoàn các hiệp hội giao nhận quốc tế – FIATA

FIATA - International Federation of Freight Forwarders Associations

FIATA (Liên đoàn các hiệp hội giao nhận quốc tế – International Federation of Freight Forwarders Associations) là tên viết tắt của Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés trong tiếng Pháp. FIATA đôi khi còn được gọi là một network, đây là tổ chức lớn nhất thế giới trong lĩnh vực giao nhận […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.