Tag Archives: Điều kiện giao hàng DAP

Điều kiện giao hàng DAP Incoterms 2020 Tiếng Việt

Điều kiện giao hàng DAP Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng DAP (Delivery At Place) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) được sử dụng để mô tả việc giao hàng mà người bán phải giao hàng đến một địa điểm được chỉ định bởi người mua, thường là cơ sở của người mua. Hôm nay, các bạn hãy cùng […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.