Tag Archives: Điều kiện giao hàng CIF

Điều kiện giao hàng CIF Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng CIF Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng CIF (Cost Insurance and Freight) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) được dành riêng cho vận chuyển hàng hải. Quy tắc CIF giống hệt với CFR ngoại trừ việc người bán phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa. Hôm nay, các bạn hãy cùng Nguyên Đăng Khám […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.